DALI zidne dekoracije

 


Ukoliko niste pronašli adekvatni motiv u našoj ponudi pošaljite nam Vašu grafiku ili fotografiju koju želite za zidnu naljepnicu ili zidnu tapetu.
Vašu fotografiju ili grafiku uradićemo po vašim uputama i dimenzijama, a prije same izrade poslaćemo Vam izgled i ponudu za izradu.

Uputstvo za postavljanje dekoracija

Postavljanje dekoracija za zidove.
Postavljanje dekoracija na namjestaj i staklene povrsine.
1
Pozicionirajte naljepnicu na željeno mjesto te je pričvrstite trakom s gornje strane na zid. Pričvrstite zatim naljepnicu po sredini, pazeći da na zidu bude dovoljno trake, kao na crtežu.
2
Odlijepite gornji dio naljepnice, pažljivo odvojite papirnu podlogu do pola pazeći pritom da cijeli vinil (grafika) bude prenesena tj. podignuta na prozirni transfer. Naročito je potrebno obratiti pažnju kod sitnijih djelova slova ili grafike, koji mogu zaostajati na podlozi.
+
+
3
Isjecite papirnu podlogu do polovine, tako da se gornji dio naljepnice može nalijepiti na zid. Prilikom sječenja, dok je ljepljivi dio vinila okrenut prema dolje (prema Vama), držeći se na transferu, budite pažljivi, jer je izuzetno ljepljiv, stoga pripazite da ne dođe u dodir sa zidom ili odjećom.
4
Zatim pažljivo podižite transfer sa naljepnicom, prislanjajući ga na zid. Tako naljepnicu čvrstim i ravnomjernim pokretima lijepite na zid.
+
+
5
Kada ste postavili gornju polovinu, koja se sada drži za zid, pažljivo odstranite papirnu podlogu s donje polovine, pazeći pritom da cijela grafika ostane na transferu, na isti način kao kod gornje polovice.
6
Odlijepite transfera i vucite ga lagano i pažljivo prema dole pod uglom od 180º u odnosu na vinil. Ukoliko neki dio ostane na transfer foliji, vratite transfer, pritisnite naljepnicu uz zid i ponovo vucite transfer.

Dizajn studio DALI
Čekaluša čikma 3
71000 Sarajevo
dizajnstudiodali@gmail.com
+387 33 97 2007
+387 62 054 935
+387 61 211 842
ID: 4302220670008
TR: 1610000103180075
Raiffeisen Bank dd, Sarajevo
 
sarajevo
© Dizajn studio DALI, 2018.